ติดตามความเคลื่อนไหวของโลกการค้า และบริการ ที่นี่

ความเคลื่อนไหวของสินค้า บริการ ในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลก จะปรากฏและพร้อมเสริฟให้ท่านได้อ่านทุกเวลา ที่นี่

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก

on 01/02/2022

ประสบการณ์และความรู้ในการดำเนินธุรกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก การขาดความเชี่ยวชาญดังกล่าวอาจทำให้อัตราความสำเร็จของธุรกิจลดลง เนื่องจากคุณจะไม่สามารถรับมือกับปัญหาเฉพาะสาขาค้าปลีกนั้นได้ ดังนั้นจึงได้ค่าตอบแทนในการทำงานเป็นลูกจ้างก่อน การพิจารณาสาขาค้าปลีกเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา

คุณต้องจำไว้ว่าแหล่งการเงินของคุณเพียงพอหรือไม่และคุณรู้เพียงพอเกี่ยวกับธุรกิจหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ในการตั้งร้านกาแฟ คุณอาจต้องใช้เงิน 200,000 เหรียญสหรัฐฯ ในการตั้งแผงขายอาหารเล็กๆ คุณอาจต้องใช้เพียง 2,000 เหรียญเท่านั้น ในทางกลับกัน ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาอีกหลายประการ เช่น ที่ตั้งของสถานที่ ความเพียงพอของเงินทุน แหล่งที่มาของสินค้า กฎหมายว่าด้วยข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ และสุดท้ายคือกฎหมายและข้อบังคับ

ธุรกิจค้าปลีก

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่หรือพื้นที่เฉพาะ เช่น ในใจกลางเมืองหรือในหมู่บ้านจัดสรรใด ๆ หรือแม้แต่ข้างถนนที่จะตั้งร้านค้าและสำหรับสิ่งนั้นคุณต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ

  • “ความต้องการ” สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังคิดจะเปิดร้านขายเครื่องประดับ การมีร้านหนึ่งในเมืองจะทำกำไรได้มากกว่าตลาดมีขนาดใหญ่กว่ามากเนื่องจากผู้คนจากชานเมืองและเมืองจะมาบรรจบกันที่นั่น
  • การ “แข่งขัน” จากร้านค้าที่ขายสินค้าคล้ายคลึงกันโดยปกติ จะเป็นการฉลาดกว่าที่จะหลีกเลี่ยงจากพื้นที่ที่มีการแข่งขัน เว้นแต่ว่าคุณสามารถเสนอบริการที่ดีกว่าในราคาที่ต่ำกว่า หรือเว้นแต่ความต้องการมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอนาคตอันใกล้นี้

ค่าเช่าในเมืองจะสูงกว่าในเขตชานเมืองอย่างแน่นอน หากคุณตั้งใจที่จะซื้อสถานที่นี้แทนการเช่า คุณจะต้องมีเงินทุนเพิ่มอย่างแน่นอน หากคุณไม่มีทุนที่จำเป็น คุณสามารถระดมทุนผ่านเพื่อน ญาติ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ตัวอย่าง บริษัทเงินทุน

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องรู้ว่าผู้ค้าส่งจะไปที่ใด บางคนอาจให้ส่วนลดที่ดีกว่าและบางคนอาจให้เครดิตนานกว่า กฎแห่งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบนั้นทำกำไรได้มากกว่าที่จะคงอยู่ในงานปัจจุบันของคุณ โดยได้รับเงินเดือนรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยจากเงินออมที่คุณสะสมไว้? จำไว้ว่าถ้าคุณเป็นร้านค้าปลีก คุณต้องสละเงินเดือนและดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของคุณ ดังนั้นกำไรสุทธิของคุณจากธุรกิจค้าปลีกต้องมากกว่าผลรวมที่เสียไป

สนใจเพิ่มเติม https://www.bangkokbanksme.com/en/thai-retail-enter-asean-market


Comments are closed.